Kategorier
Stjerne

Pedagogisk dokumentasjon – lyden av trommer

Siden studiedagene har vi dokumentert 1 åringens møte med miljøet som er iscenesatt for å utforske lyd. Bilder, videosnutter og notater med varierte øyeblikk. Pedagogene har reflektert rundt dokumentasjon på gruppemøter.

Hvordan kan vi bruke dokumentasjon sammen med barna? Hvordan løfte lyder barna lager daglig? Kan vi synliggjøre det upermanente uttrykket som forsvinner så fort?

I dag bestemmer vi oss for å se og høre på lyden av trommene våre sammen. Vi velger tre av filmsnuttene som viser barnas møte med trommene.Vi kombinere med iscenesettelse av de kjente trommene slik at barna kan uttrykke seg aktivt og dele sine lyder og ideer med flere. Verktøyet vi velger å bruke er projektor og storskjerm.


Boka vår, som er et støtteverktøy utarbeidet av barnehagen, sier: Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy som støtter oss i å utvikle vår barnehage til en lærende organisasjon for barn og ansatte. 

Dokumentasjonen vår blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over den. 

Pedagogisk dokumentasjon består av fem elementer: observasjon, dokumentasjon, delingskultur, refleksjon og tolkninger og valg.

Parallellt med denne prosessen navigerer pedagogene og vi tar ulike valg.

Pedagogisk dokumentasjon er nyttig for oss på flere områder. For å få flere perspektiv, større forståelse, reflektere rundt barns intensjon og hvilken retning arbeidet tar.