Kategorier
Måne

Når blir et materiale åpent?

Vi snakker mye om det åpne materialet i barnehagen, men når blir et materiale åpent?

Når vi tar imot, henter eller kjøper inn materialer til barnehagen, ligger det mange refleksjoner bak. Noe av materialet barna møter, kan være noe de har erfaring med fra før og har en tanke rundt hva det kan brukes til. Her må vi pedagoger gjøre en jobb. Vi kan presentere materialet på forskjellige måter sånn at barna blir kjent med hvordan de kan bruke materialet. Det gjelder spesielt abstrakte materialer. Abstrakte materialer gir ofte mange muligheter for forskjellige utrykk. Pedagogene kan vise hva abstrakt materiale kan tilføre i leken.

Kan vi ta alle materialer oppi en stor haug? Kan vi bruke bøtter bare til sandkasse eller kan de også brukes til å bygge med? For å vise barna at et materiale er åpent for mange lekemuligheter, må pedagogene iscenesette på forskjellige måter. På denne måten får barna mulighet til å møte åpne materialer.

«Her sitter vi fast!»