Kategorier
Stjerne

På en ny måte

Rutinene rundt måltid har vært faste for de minste. Med matpakke hjemmefra og varm luft passer det godt å bryte opp rutinene. Stjernebarna begeistres over forslaget om å spise i utestua for første gang. Det kjennes annerledes ut å sitte sammen på en benk med uteklær når vi skal spise. Det er fint å kjenne på at variasjon gjør at vi kommer nærmere hverandre, nærmiljøet og de andre gruppene som også spiser ute.