Kategorier
Ugletårnet

Fantasi verden

Ved bruk av et mangfold og en rikdom av materialer, skaper vi muligheter for barna til forskjellige former for lek. Etter iscenesetting av en pedagog, fikk barna se materialer på en ny måte. Det gir forskjellige muligheter til utforskning, undring, lek og kreativitet. De henter andre naturmaterialer som er tilgjengelig til å skape en fantasifull lek. Vann, is og greiner blir med i skapelse av en maskin, vindmølle, by eller et show. Alt materiale blir til en møteplass i gaphuken til barna. En plass hvor de går til og fra og hvor de inviterer vennene sine til å være med på leken.

«Maskin med en motor som trenger masse bensin, som er fordelt i forskjellige kopper»
«En ku vindmølle, en mølle som snur rundt og gir vind»
«Isen på maskinen»
«En by med masse snø!»
«Vi lager et show om et bryllup»