Kategorier
Ugletårnet

Tegning

Tegning er et av våre verktøy som vi dette året skal gå dypere inn i.

På studiedagen tirsdag, fikk vi pedagoger en introduksjon i tegning og ulike måter å jobbe sammen med barna av Pål på Remidasenteret. Dette er en måte å introdusere tegning på som kan bidra til at flere barn føler mestring og skaperglede. Formene vi valgte er åpne og gir mulighet for overraskelser og i tråd med «trær», som et vårt hovedmateriale dette året.

«Oi, det vart jo en giraff jo»