Kategorier
Komet

Møteplasser inviterer til å bli kjent med høytiden som kommer

Nå som Karnevalfesten er blitt til fortiden, balanserer refleksjoner mellom oppsummering av prosessene og høytiden som kommer.

Vi ønsker å tilsette miljøer som skaper nysgjerrighet hos barna til å bli kjent med høytiden som kommer.

Kometgruppa inviterer månegruppa inn til forberedelser.