Kategorier
Komet

Neste trekk

Vi dekker arbeidsrommet med dokumentasjonene: bildene, blogginnleggene, tankekartene, skissene, tegningene,og periodeplanene. Nå har vi mulighet til å ta en dybbdykk i dokumentasjonene som har blitt til underveis i prosessen. Vi tar oss tid til å tolke, reflektere, ta et tilbakeblikk og se på nytt.

Vi står nå ovenfor et valg for veien videre. Vi snakker rundt ordet valg. Hva mener vi når vi sier at vi må ta et valg? Og hva blir det viktigste for oss på komet.

Jo, vi vil finne det genuine hos barna. Det ekte. Det barna som skal drive prosessen og vi skal være til støtte. Vi bruker dokumentasjonen til å forberede oss for et felles prosjekt.

Vi reflekterer videre;

Hvordan skal vi møte «lyset» igjen?

Hvordan kan vi best mulig fortsette utviklingen av arbeidet våre i takt med barna?(s.157, “blå blomster,bitre blader»)

Hvordan skal vi gå sammen for å finne neste steg?

Hvordan erfaringer har barna med seg inn i det nye året som kan gi næring til prosessen videre?

Hvordan skape et felles tredje? Noe som vi sammen er med å påvirke, endrer og skaper?

Hvordan mobilisere gruppen inn mot et nytt prosjekt?

Vi ønsker å skape noe som sender ut nok kraft nok til å tiltrekke seg våres oppmerksomhet og lysten til å fortsette å jobbe med det.