Kategorier
Stjerne

Stoppunkt for refleksjon

På studiedagen 2.januar samlet vi oss for refleksjon rundt gjenklang. Sammen med hele arbeidslaget løfter vi ordet igjen. Gjenklang i møte med: barn og barn, barn og pedagoger, familiene, samfunnet, demokratiet, jorda og mangfold.

Hvilke gjenklanger vil vi gi?

Barnesyn, læringssyn og arbeidsmåter.

På stjernegruppen ser vi og reflekterer over dokumentasjonen og erfaringer vi har gjort oss i høst.

Hva har engasjert barna?

Hva er pedagogene nysgjerrig på?

Lyder som lages og skapes.

Felleskapet/laget rundt barnet er noe som opptar oss i dialogen.

Hvordan kan vi føre sammen den store helheten rundt barnet i prossessarbeidet?

Pedagogene reflekterer over

Ulike lyder

Felles erfaringer

Utforskning

Kroppens lyder

Materiale som vender barna til hverandre

Vi rydder bort materialet fra advent og iscenesetter rommet med kjente materialer fra høsten. Bilder fra høstens lyder skrives ut som en støtte for barna og pedagogene. Vi ønsker å ta «tempen» på barna før vi velger veien videre.