Kategorier
Komet

Papirlampe

Gjenbruk av tegnepapir

Papir sammen med nål og tråd

Vende barna til hverandre

Fellesskap

Aktivitet

Hjelpe hverandre

Samspill

Diskusjon

Ulik kompetanse

Estetikk