Kategorier
Måne

Fjølstadtrøa husmannsplass og museum

Månegruppa har tilbrakt dagen på Fjølstadtrøa, en husmannsplass i nærheten av barnehagen som er gjort om til museum. I det gamle tunet har vi funnet mange møteplasser for fellesskap. Stabburstrappa har vært en møteplass for å hoppe, og en båt. På låvebrua kan man titte inn på den gamle låven og undre seg. Skigarden inspirerte til å være sauer. Barna finner hulrom i grunnmuren som lager ekko. Det er ei stor slette med blomster. Det overbygde inngangspartiet på det gamle bolighuset har vært en bil.

Vi blir utfordret av vinden. Hvordan skal vi holde og bruke tingene våre når det blåser? Hva gjør vinden med tingene våre.

Når vi er på tur må vi finne andre måter gjøre ting på. Det er annerledes å gå på do. Det er annerledes å spise på benkene rundt bålet.

Vi opplever at en slik tur styrker oss. Vi planlegger, snakker om turen, gleder oss. Når vi er på tur skapes minner som vi tar med oss videre og nye erfaringer er skapt. Da kan vi snakke om «husker dere da vi var på Fjølstadtrøa?», og kulturen vår som gruppe blir sterkere. Dette gir næring til fellesskapet. Vi kjenner at vi er en del av flokken vår og hva den betyr for oss.