Kategorier
Måne

Foranderlig miljø

Å lage foranderlig miljøer er en del av vår arbeidsmåte. Møteplasser med ulike materialer og verktøy inspirerer og inviterer til utforskning , lek og prosesser. Plasser som kan bidra til å bygge relasjoner, skape samtaler og fellesskap.