Kategorier
Måne

Foranderlighet i utestua

Vi er opptatt av det fysiske miljøet utendørs og det fysiske miljøet innendørs. Utemiljøet forandrer seg av påvirkninger som årstid, vær og temperatur. Men vi som pedagoger må tilrettelegge ut i fra dette og tilby materialer som passer. Det er viktig at det er fint rundt oss når vi er inne, men også når vi er ute. Fint, funksjonelt, innbydende og inspirerende. Vi kjenner at det estetiske gjør noe med oss og det er tydelig hvordan dette virker inn på barnas lek og tilnærming til miljø og materialer. Vi tenker at utemiljøet skal være komplementært til innemiljøet. Vi opplever at barna setter pris på variasjon og forskjelligheten som er mellom ute- og innemiljø. Når vi forandrer miljøet, enten ute eller inne, ser vi at dette gjør noe med menneskene som kommer inn i miljøet. Det vekker noe i oss, vi får en gnist og lyst til å tilnærme oss materialet. Dette er synlig hos barn, personale og foreldre.

Utestua vår består blant annet av kuber som har flere funksjoner. Kubene kan være benker rundt bordet innerst ved veggen når det er regner. Eller de kan være en møteplass for lek. Når kubene trekkes frem ser vi at barna har en mer fysisk tilnærming, og de kan klatres på og hoppes ned fra. Men barna kan også ha en roligere tilnærming til kubene. De kan ligges på og være en del av rolleleken.