Kategorier
Sol

«Papir», «Serviett», Papirserviett

Tema «Papir» er så stort og mulighetene er uendelige. På Sol har vi valgt ut å jobbe med Papirservietter

Hvorfor Papirserviett?

Papirserviett er et daglig produkt som kan brukes og bli til så mye mer. Den er inspirerende, utforskbart, interessant, spennende, lett tilgjengelig og har mange muligheter uten at vi legger for mye føringer.

Vi tenkte at ved å legge fram papirservietter på et fat i miljøet vårt, kan barna komme i relasjon med servietten uten at pedagogen har satt føringer for barns mottagelse.

Noen av barna kaster papirservietter i lufta, noen danser med den, noen tar den over øynene, eller bak ryggen.

«Jeg vasker bordet»

Vi pedagoger observerer, dokumenterer, reflekterer rundt det som skjer rundt prosessen «Papirserviett»