Kategorier
Måne

Furutreet

I nærmiljøet har vi et skogholt med variert vegetasjon. Denne gangen ønsker vi å møte furutreet sammen.

Vi går gjennom litt kratt, i tåke før landskapet åpner seg …der står det…mektige og majestetiske treet foran oss.Vi setter oss ned på huk. En stillferdige stemning betrakter. Treet inviterer oss til fruktmåltidet.

Pedagogene begeistres over at en kjent plass får en ny dimensjon.

Kan dette blir vår plass utenfor barnehageområdet i prosessen?

Kan vi iscenesette for en stemning? For eksempel tilfør en uventet element.

Tilrettelegge for verksted /arbeid?

Møte naturens forandringer?

Bli kjent med treets egenskaper?