Kategorier
Ugletårnet

Ekornhus

Mens guttene lager ekornhus av kongler, granbar, mose, kvister og alt de finner fra nedhogde trær på Kulturbeithaugen, går praten: «dæm, spise nøtter, kongla, vi må lage en hage med gjerde, en tv…» «I Hagen må det vær mange trær, dæm må ha seng, en hel veranda med mose.» De diskuterer og deler tanker.

Underveis tar de selv bilder av ekornhuset. Mens en tar bilder, gir de andre råd om hvordan de kan holde kameraet for å få med det de ønsker.

Ekornmat