Kategorier
Måne

Pedagogisk dokumentasjon

Boka vår, som er et støtteverktøy utarbeidet av barnehagen, sier: Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy som støtter oss i å utvikle vår barnehage til en lærende organisasjon for barn og ansatte.

Dokumentasjonen vår blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over den.

Pedagogisk dokumentasjon består av fem elementer: observasjon, dokumentasjon, delingskultur, refleksjon og tolkninger og valg.

Denne uken har vi samlet oss for å snakke om arbeidet. Arbeidsveggen har vært et spontant samlingspunkt for samtale. Men også et treffpunkt der hele gruppa har hatt «samlingsstund» og delt tanker om sitt arbeid og om den samlende dokumentasjonen. De har delt tanker om tegningene, lyttet, diskutert. Spørsmålet som vi løftet i gruppa, er om vi skal skrive hvem disse menneskene er. Eller om barna vil formidle det verbalt selv.

Pedagogisk dokumentasjon er nyttig for oss på flere områder. For å få flere perspektiv, større forståelse, reflektere rundt barns intensjon og hvilken retning arbeidet tar.

Pedagogisk dokumentasjon blir et verktøy for å synliggjøre barnas tolkninger. I denne prosessen er det karneval. Veien mot en karnevalsfest der de selv er aktive i prosessen og dokumentasjon.

Parallellt med denne prosessen navigerer pedagogene og vi tar ulike valg.

Hvordan kan vi synliggjøre tegningene slik at barna får et eieforhold til veggen? Er veggen egnet til at barna kan invitere foreldre inn og dele med foreldre? Er veggen i passe høyde for at barna kan dele sine ideer med venner, pedagoger og foreldre?

Hvordan skal dokumentasjonen legges frem? Hvor skriver vi? Hvordan presenterer vi barnas uttrykk i tegningene? Hvordan gjør vi dette med respekt for barnet og med verdighet? Hvordan møter vi barnas uttrykk?

Som for eksempel hvordan vi skal klippe ut tegningene. Det viktigste verbet vårt er å «lytte». Vi reflekterer sammen i gruppa, og sammen med barna for å ta best mulig valg.

Pedagogisk dokumentasjon foregår på flere plattformer i barnehagen. Mellom pedagoger, mellom pedagog og barn, og mellom barn – barn.