Kategorier
Måne

Regel-lek

Alle mine killinger, kom hjem! killingene tør ikke for reven.– Hva spiser han? Kjøtt! – Hva drikker han? Blod! Kom allikevel …..

I leken trenger vi en mamma, en rev og flere killinger. Uten erfaring med leken kan noen tenke at en bjørn trengs. Andre, som har erfaring med leken, vet at reglene sier noe annet. Til å begynne med lekes den etter reglene, men etter hver nyanserer 3 åringene leken. Flere mammaer osv.