Kategorier
Måne

Progresjon i tegning

I år har vi valgt oss å jobbe med tema «Trær». Med leire og tegning som sentrale verktøy.

Under andre studiedag fikk rommene skiftet «klær» og basis materialet vårt ble byttet med tema-materiale «Trær».

Vi har i tillegg tilrettelagt prosjektrommet med tegneark i ulike størrelser, fargeblyanter og fargekritt som er tiltenkt til tegning.

Samtidig har vi kjøpt inn tynne og tykke sprit-tusjer, og tykke tegneark. Som vi kan ta frem når vi ønsker å jobbe nærmere med tegning.

Hvor ofte skal vi jobbe med spritusjer?

Ofte nok til at vi klarer å se en progresjon i aktiviteten, men sjeldent nok til at det er spennende å holde på med det.

På studiedagen ble vi inspirert av Pål på Remidasenteret. Der fikk vi introdusert andre måter å tegne på papir. Pål hadde dekket gulvene på Sol og Stjerne med ulike gjenstander. Han ba oss om å prøve på blind-tegning. Der du må se på objektet du holder, mens du tegner på papiret uten å se hva du tegner på.

Hvilken aldersgruppe er denne aktivitet tiltenkt for? Alle, men på ulike måter.

Kan vi tilby samme aktivitet hos treåringen som hos fire/fem åringen?

Vi har troa på det kompetente barn og derfor mener vi at alle barn kan utforske tegning på ulike måter når vi legger tilrette for det.

Vi har sett at treåringene henter seg ofte ark og blyanter for å tegne. Noen ganger blir det tegnet streker eller andre figurer på arket. Andre ganger blir det skrevet noe på papir.

I dag fikk treåringen oppgave til å tegne rundt en gjenstand som ligger på papiret.

Når vi skal tilrettelegge for treåringer gjør vi oss noe tanker i forvei:

Hvor mange barn kan jobbe samtidig?

Hvordan støtter vi treåringen under prosessen?

Hva skal vi sett ord på?

Vi dekker bordet med natur materiell som vi har hentet fra boksene i rommet.

Barna er i rommet når pedagogen dekker på bordet. Pedagogen forteller litt om bruk av sprittusjer før vi starter. Vi ønsker ikke at tusjen skal være i fokus, men vi vil snakke rundt det nye verktøyet vi får prøve på i dag.

Barna blir utfordret å prøve på en ny måte å tegne på. Vi forteller de ikke hva de skal tegne, dette finner de ut selv eller sammen underveis.

Vi ønsker å introdusere flere måter å tegne på papiret.

Når barna har tegnet en stund, gir de utrykk for at de trenger mere materiale. Pedagogen utfordrer dem og henviser de til boka «Trær jeg har møtt»

Pinner blir stammen til et tre, eller kjevle. Konglene blir til hodet, osv.

Mens tre av barna jobber rundt det lange bordet som er dekket med papir, er det flere som går forbi. Noen stopper og ser på. Andre spør om de kan bli med.

I dag har vi prøvd på noe nytt. Vi har sett på nytt, har beundret oss, vært litt spente og nysgjerrige. Gledet oss over noe vi har tegnet og noe vi gleder oss til å prøve.

Vi henter oss inspirasjon fra boka «Trær jeg har møtt».

Vi velger oss bildene til pedagogisk dokumentasjon.
Dokumentasjons tavla på måne.