Kategorier
Måne

Vårt lag

Se for deg et fotballag. Et fotballag består av mange spillere og ulike roller på et lag. Spillere som utfyller hverandre på en sånn måte at de fungerer best mulig sammen. Støtteaparatet er også viktig for hver enkelt spiller og laget som helhet.

I barnehagen er vi også en gruppe med støttespillere som er pedagogene og vennene for hverandre. På Månegruppa jobber vi med gruppedynamikken hele tiden. De ulike personlighetene beriker og utfordrer fellesskapet på forskjellige måter. Kompetansen laget vårt har er mangfoldig og utvikles hele tiden.

Hvordan løfte hverandres kompentanse?

Vi tilnærmer oss til hverandre på ulike måter både ved lek, aktivitet, i prosesser og måltid. Ved ankomst og henting er familiene gode støttespillere, som kan framsnakke, veilede og heie på å møte de unike personlighetene i felleskapet vårt.

Bildene viser hvordan møteplasser kan støtte til å delta i felleskapet .