Kategorier
Planetringen Barnehage

Erfaringsdeling

Stjernegruppa har fått i oppgave å så ringblomster og løpestikke i en av sementsirklene på uteområdet. Vi har erfaring med å så inne i små potter. Nå får vi nye erfaringer når vi skal så ute. Kometbarna som også er ute vil gjerne hjelpe de minste og de har mange erfaringer som de gjerne deler. Det oppstår et samarbeid mellom de store og små barna. De største må øve seg på å trekke seg litt unna og være en støtte for de små. De minste øver på å ta imot hjelp fra en større venn.