Kategorier
Komet

Nye materialer

Når vi velger materialer ønsker vi at det skal være åpent og invitere til å brukes på ulike måter. Noen materialer er kanskje mer åpne enn andre. Når vi kjøper/ henter inn nytt materiale kan vi reflektere rundt dets åpenhet; har barna erfaring med dette fra før? Om de har det, hvordan kan vi utvide tankene rundt bruk av materiale? Kan materialet brukes sammen med annet materiale?

«Vi ser på det fysiske miljøet og materialet som en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Det skal gjenspeile verdisynet vårt og har stor betydning for godt samspill, gode læringsarenaer og ulike muligheter. Rommene skal bære preg av materialrikdom og skal stimulere barnas fantasi og kreativitet. Det skal bidra til meningsfylte opplevelser, relasjoner og utforskning.» (Årsplan, Planetringen barnehage)