Kategorier
Planetringen Barnehage Ugletårnet

Feiring av samenes nasjonaldag i Ugletårnet

I Ugletårnet markerer vi samenes nasjonaldag for å bli kjent med den samiske kulturen. I Rammenplanen står:

Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett samt bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet» (Rammeplanen 2017)

Vi har hørt på joik, har laget og har spist tradisjonell mat, tegner det samiske flagget og ser på en film om ei samjente i Trondheim, for å bli kjent med kulturen.

Vi prøver lasso, en samisk tradisjon.
«Jeg har tegnet det norske og det samiske flagget!»
«Gratulerer med dagen» på samisk
Vi har stekt gahkko, samisk brød, på bålet
Samefolkets sang