Kategorier
Planetringen Barnehage

Invitasjon til karneval

Brevformen er kanskje ikke så vanlig i vår tid. Vi ønsker å gi en håndfast invitasjon, et budskap, noe å holde i, passe på og formidle til barn og foreldre. Papir med en annen funksjon enn vi er vant til gjennom barnehagen. Et budskap som vi håper kan skape samtale, og gjøre at man gleder seg til karneval. Som kan gjøre at tanker og forestillinger om karnevalet skapes, og forventninger oppstår.

I dag får alle barna på Planetringen barnehage en sølvfarget konvolutt med hjem.