Kategorier
Planetringen Barnehage

Ny installasjon i rommet

En ny installasjon ble til i en prosess der pedagogene på flere grupper samlet seg i refleksjon og samarbeid om å skape noe nytt i rommet – en ny møteplass, endring av det fysiske miljøet, et åpent miljø der barna kan bringe inn sin stemme. Et punkt uten føringer for hva som skulle foregå der.

Det ble en installasjon med papir lyssatt med hvitt lys via projektor, på hvitt stoff i bakgrunnen.

Skal vi tilføre bilder? Farger? Vil vi da legge føringer for hva barna vil tenke og gjøre i sin lek og i sine møter?

Hvordan vil barna møte rommet? Hva vil de gjøre? Er det noen regler for hva som er lov og ikke?

I møte med lyset fant barna skyggen.

«Se, en sommerfugl»!

Vennene ser, og blir inspirert til å bli med.

Om vi går nærmere blir skyggen mindre og klarere…