Kategorier
Planetringen Barnehage

Studiedager 16 og 17 august

Studiedagene bruker vi til å komme i posisjon til det prosessorienterte arbeidet vi skal inn i. Å kickstarte slik, samler og rammer oss inn i forhold til det tema som er valgt.

TRÆR blir vårt felles tema på barnehagen i 22/23. Den første dagen møttes vi under den ærverdige hengbøken fra 1893 på Midtsand gård. Tidligere gårdsbestyrer på gården Armand, tok oss med på en historisk reise tilbake i tid. Under hengebøken kjenner vi på en helt spesiell stemning. Armand guider oss også gjennom parkstien, der det står et mangfold av ulike sorter trær.

Tilbake i barnehagen venter Pål fra Remidasentret på oss med tegning på store flater i fellesskap. En fin innføring i tegning.

Neste dag tilrettelegger vi rommene. Tegning og leire kommer til å være sentrale verktøy i prosessene videre.

Det har også vært nytt og spennende å ha med skriversentret på laget. De skal følge vårt pedagogiske arbeid det neste barnehageåret.