Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Høstmartna 2024

Ilag skaper vi en hage av fryd

Det har vært viktig for oss å tenke gjennom hensikten med en høstmartna. Vi ønsker å legge bak oss en tid med lite sosiale arrangementer og et samfunn som har trukket fra hverandre, ikke mot hverandre. Vi ønsker å skape noe ILAG.

Hensikten må være med oss i alt vi gjør.

Vi reflekterte rundt ord, ord som gjør noe med oss: Energi, perlende, grobunn, betydninger, rørelse. Vi lekte med setninger: En energiperlende grobunn med betydninger og rørelser.

Vi har en høstmartna komite som strukturer og organiserer prosessen mot festdagen.Vi skal ha oversikt, holde tråden og tenke på helheten.

Vi har valgt å lage rammer for fordypning for hver gruppe. Bakgrunnen for valgene er spørsmål som: Hva har vi rundt oss? Hva ser vi hver dag? Hva kan vi følge mot høstmartnan? Hva ønsker vi å bli bedre kjent med?

Det må være en ting som hver gruppe vil utforske. Hva er utforskning?

Å skape noe gjennom prosessene og aktivitetene gjør noe med oss.

Med dette som bakgrunn, valgte høstmartnakomiteen fordypningsemne for alle gruppene til høsten.

Stjerne – Jord

Sol – Kråka

Måne – Blåbær

Komet – Strå

Ugletårnet – Løvetann

Barnehagen vår skal arrangere høstmartna i oktober.

Fordypningene på gruppene har vi nå kommet frem til som vi har presantert på veggen ute mot pa