Kategorier
Stjerne

Kråka

Kråkefest, kråketing, kråkeslott, kråkereir, urokråke, kråkesølv, kråkehopp

Navnet kråke hører vi ofte i sammensatte ord, gjerne med negativ ordlyd. Kjært barn har mange navn, sies det. Er kråka et «kjært barn»? Er vi i barnehagen glad i kråka? Hvilken plass har den?Har kråka en funksjon i samfunnet? Dette er spørsmål vi tar med oss inn i gruppemøtet.

Hvilke holdninger har vi til kråka? Hva vet vi om kråka? Det finnes mye overtro om kråka. På folkemunne assosieres kråka med død og ulykke, med søppel og bråk. Kan den oppleves som skummel?

Vi som blir neste års solgruppe skal fordype oss i kråka mot høstmartna. I barnehagen har vi besøk av kråka jevnlig, den er en del av barnehagens uteområde, men kjenner vi den? Kanskje kråka kjenner oss bedre?

I arbeidslaget deler vi av våre barndomsminner. Det er en veksling mellom positive og negative holdninger vi har blitt kjent med i oppveksten. En kollega har gode erfaringer med kråka og deler av sin kunnskap; «den er intelligent», «den husker ansikt», « den kan kjenne igjen biler», «den husker hvis vi ikke er snill med den».

Vi opplever at flere av barna er nysgjerrig på kråka. Vi ser fasinasjon i øynene, ivrige hender som peker og de hermer kra- kra-kra. Barn er fri, åpen og gjestfri.

Hvordan møter vi som er laget rundt barnet kråka i forhold til for eksempel gråspurven eller marihøna? Vi reflekterer rundt statusen vi gir dyr og insekt som lever i barnehagen. Kan vi lære noe av barna?

Vi reflekterer også over om dette er overførbart til andre sammenhenger? Hvordan møter vi alle med samme gjestfrihet.

Holdninger, verdier, etikk og empati blir grunnmuren for vårt arbeid med utforskning av kråka og pedagogenes forberedelser.

Hvordan kan kråka få sin plass i høstmartnan?

Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

PopUp verksted

Prosessene mot høstmartnan har så smått startet i gruppene med fordypnings temaene. Samtidig ønsker vi å skape noe sammen gjennom aktiviteter. Vi skal jevnlig organisere og invitere til PopUp verksted med hundrespråkelige uttrykk gjennom håndverk og kunst.

Treffpunkt blir organisert der vi ser for oss å invitere ressurser fra familiene, nærmiljøet og gruppene i barnehagen. Høres dette artig ut og du har noe å bidra med, så gi oss et lite vink.

Her kan alt skje:
Baking
Veving
Snekkering
Sying
Maling
Støpe lys
Historie fortelling
Dyrking
Foredling
Sanking
Og mye, mye mere……..

Vårt første PopUp verksted skjer allerede neste uke. Mandag og torsdag inviterer Måne alle gruppene til foredling av rabarbraen vår.

Kategorier
Måne

Møte med strået

Et lite strå

Lite strå i vinden vipper

Hvorfra, hvorhen?

Mot solen

strekker ut sine små fingre

Hvorhen?

Skyene driver

som dyreflokker, 

vinden

vugger det tynne siv

Liten venn på jorden

ber om svar:

Hvorfra, hvorhen?

Av Per Gunnar Uberg

Neste års Kometgruppe skal fordype seg i strå frem mot høstmstmartnan i oktober.

Vi sår en spire ved å ta noen turer rundt barnehagen for å oppdage de stråene som har dukket opp.

«Det e glatt
Hånda mi glir
Oi, æ fant en sånn inni
Det kile»

Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Høstmartna 2024

Ilag skaper vi en hage av fryd

Det har vært viktig for oss å tenke gjennom hensikten med en høstmartna. Vi ønsker å legge bak oss en tid med lite sosiale arrangementer og et samfunn som har trukket fra hverandre, ikke mot hverandre. Vi ønsker å skape noe ILAG.

Hensikten må være med oss i alt vi gjør.

Vi reflekterte rundt ord, ord som gjør noe med oss: Energi, perlende, grobunn, betydninger, rørelse. Vi lekte med setninger: En energiperlende grobunn med betydninger og rørelser.

Vi har en høstmartna komite som strukturer og organiserer prosessen mot festdagen.Vi skal ha oversikt, holde tråden og tenke på helheten.

Vi har valgt å lage rammer for fordypning for hver gruppe. Bakgrunnen for valgene er spørsmål som: Hva har vi rundt oss? Hva ser vi hver dag? Hva kan vi følge mot høstmartnan? Hva ønsker vi å bli bedre kjent med?

Det må være en ting som hver gruppe vil utforske. Hva er utforskning?

Å skape noe gjennom prosessene og aktivitetene gjør noe med oss.

Med dette som bakgrunn, valgte høstmartnakomiteen fordypningsemne for alle gruppene til høsten.

Stjerne – Jord

Sol – Kråka

Måne – Blåbær

Komet – Strå

Ugletårnet – Løvetann

Barnehagen vår skal arrangere høstmartna i oktober.

Fordypningene på gruppene har vi nå kommet frem til som vi har presantert på veggen ute mot pa

Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Høstmartna 2024

Når vi går i gang med en prosess, samler vi arbeidslaget gjennom hensikt og støtte ord.

Dette skal samle arbeidslaget og familiene i tiden fremover:

Ilag – skaper vi en hage av fryd

Energi

Perlende

Grobunn

Rørelse

Betydninger