Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Husboka vår

Vi har revidert vår egen husbok. Vi har jobbet systematisk på hele huset det siste året. Boken forteller om vår virksomhet, våre verdier og vårt samfunnsoppdrag. Boken samler oss i arbeidet og strukturen gir oss en større romslighet for prosessarbeid. Mellom permene har vi funnet en god balanse mellom den pedagogiske driften og vår internkontroll. Pedagogenes husbok er foranderlig i takt med endring og skal brukes som en støtte i arbeidet.