Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Husboka vår

Vi har revidert vår egen husbok. Vi har jobbet systematisk på hele huset det siste året. Boken forteller om vår virksomhet, våre verdier og vårt samfunnsoppdrag. Boken samler oss i arbeidet og strukturen gir oss en større romslighet for prosessarbeid. Mellom permene har vi funnet en god balanse mellom den pedagogiske driften og vår internkontroll. Pedagogenes husbok er foranderlig i takt med endring og skal brukes som en støtte i arbeidet.

Kategorier
Stjerne

Stoppunkt for refleksjon

På studiedagen 2.januar samlet vi oss for refleksjon rundt gjenklang. Sammen med hele arbeidslaget løfter vi ordet igjen. Gjenklang i møte med: barn og barn, barn og pedagoger, familiene, samfunnet, demokratiet, jorda og mangfold.

Hvilke gjenklanger vil vi gi?

Barnesyn, læringssyn og arbeidsmåter.

På stjernegruppen ser vi og reflekterer over dokumentasjonen og erfaringer vi har gjort oss i høst.

Hva har engasjert barna?

Hva er pedagogene nysgjerrig på?

Lyder som lages og skapes.

Felleskapet/laget rundt barnet er noe som opptar oss i dialogen.

Hvordan kan vi føre sammen den store helheten rundt barnet i prossessarbeidet?

Pedagogene reflekterer over

Ulike lyder

Felles erfaringer

Utforskning

Kroppens lyder

Materiale som vender barna til hverandre

Vi rydder bort materialet fra advent og iscenesetter rommet med kjente materialer fra høsten. Bilder fra høstens lyder skrives ut som en støtte for barna og pedagogene. Vi ønsker å ta «tempen» på barna før vi velger veien videre.

Kategorier
Komet Måne Mat Sol Stjerne Ugletårnet

Studiedag 2. januar

Med ordene fra Kong Harald sin nyttårstale «»det skjer noe magisk når vi lytter til hverandre» startet vi dagen i fellesskap

Stoppunkt i prosessene våre er verdifullt! Verdien av å møtes, reflektere, se, lytte, dele og være sammen er unik! Dagen i dag har vært en sånn dag.

Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Kollegaer året rundt

Et år med poesi, empati og estetikk. Med treet stødig i mellom oss har vi utviklet vår pedagogiske teft og løftet oss mot ny kunnskap , beriket språket og blitt klokere sammen.

Takk for året sammen!

Du og treet

Et søskenskap

dypt som jorda.

Suset av sevje

under barken

din egen drøm

– Hans Børli-