Kategorier
Sol

Papirserviett i rommet

Når vi starter en ny prosess skal fysiske miljøet endres. Rommet skal vise hva det er vi har fokus på og stimulere til utforskning, undring, lek og kreativitet.

Vi stiller oss noen spørsmål underveis. Hvordan kan vi tilrettelegge rommet vårt slik at papirservietter blir utforskbart for toåringen?

«Hvordan kan vi skape et miljø som oppmuntrer til lærende møter mellom barna?», Lyttende pedagogikk.

Hva barna har med seg av erfaringer, kunnskap og fantasi har stor betydning for hva som skjer videre i prosessen.

«Det er først når vi lytter til barnas tanker og handlinger at vi kan skape et meningsfullt miljø som vekker barnas lyst og nysgjerrighet til å søke kunnskap i dialog med hverandre» , Lyttende pedagogikk