Kategorier
Sol

Papirserviett og maling

Hva er det som er så unikt med papirservietter? Hvorfor male på servietten og ikke på vanlig papir eller tegneark? Hva er annerledes med papirserviett? Hva skjer med papiret når vi tilfører maling? Hva opplever barnet når man maler på serviett?

«Barn er naturlig estetisk til stedet i verden,og de opplever og uttrykker seg kroppslig og sanselig. Dette har betydning for barnas hverdagsliv, læring og utvikling. Ved å vie større oppmerksomhet på barns utrykk og væremåte kan vi utvikle og fremme en estetisk praksis. Estetisk praksis og estetiske læreprosesser foregår overalt når barn sanser og utforsker omgivelsene. I denne sansingen erfarer å bearbeider de allmenne, hverdagslige forhold som å: skape felleskap og relasjoner, være seg selv og bli seg selv, opplever fordypning alene og i felleskap, oppleve nærvær, trygghet, sorg, gledelig frykt», Barn og Estetisk praksis.

Barna møter motstand når de maler på papirservietten. Den beveger seg. Den har en struktur og endrer strukturen etter malingen.

Maler på papirserviett med pensel.
Maler på papirserviett med svampen.
«En serviett»
«Æ maler sola»
Pedagogisk dokumentasjon.