Kategorier
Stjerne

Ettåringen og papirprosesser

Hvordan tilrettelegge det fysiske miljøet? Hvilken type papir?

Vi vil velge en type papir som kan være tilgjengelig hele tiden. Vi vil lage gode møteplasser som gir barna mulighet til å oppdage hverandre. Der de kan møtes gjennom blikk- kontakt. Møteplasser der de kan speile hverandre, gjøre samme som, le sammen, overraskes sammen. Det skal bli møteplasser som kan være spennende, magisk eller utfordrende. Materialet vi velger må kunne brukes til mye forskjellig. Vi ønsker at materialet skal kunne støtte «borte-titt-titt» leken som vi vet at ettåringen liker.

Vi velger oss pappesker og papprør. Hvorfor? Papp er et stødig materiale som tåler mer enn tynt papir. Vi vet at ettåringen utforsker med hele kroppen; de smaker, klemmer, tramper på, river i, sitter på/i…. Vi tilrettelegger med store og små pappesker og rør, noen med og noen uten lokk, noen med hull som vi kan kikke i eller putte ting i.