Kategorier
Stjerne

Å tilrettelegge for maling med ettåringen

«Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk» Rammeplan for barnehagen 2017

Før vi starter maleaktiviteten reflekterer vi over hvordan vi skal legge tilrette. Hva trenger vi for å møte ettåringen? For noen er det første møte med maling, noen har erfaring med maling fra før. Noen vil ha behov for å observere, noen kaster seg ut i det ukjente. Skal barna sitte ved bordet med hvert sitt ark og pensel, eller skal vi legge et stort ark på gulvet? Skal alle male samtidig eller skal en liten gruppe male?

Vi velger å legge et stort ark på gulvet. Pensler og maling blir lagt på arket. To barn får være med i maleaktiviteten. Med denne tilretteleggingen inviterer vi barna til å møte malingen sammen, til samspill og kommunikasjon. De kan velge om de vil møte malingen med hele seg, eller mer forsiktig med penselen.