Kategorier
Stjerne

Ettåringens relasjonsbygging gjennom vannlek

I oppstarten på Stjerne er det viktig å skape gode møteplasser der barna får bli kjent og blir trygge på hverandre.

«Barn søker naturlig mot hverandre. De er opptatt av andre barn og voksne. De lærer av hverandre når de speiler, imiterer og gjentar hverandres handlinger. Vi kan si at de næres av hverandres forståelse, og sammen utvikler de ny innsikt som kan bli til felles læreprosesser.»(A. Kjær,Sanselig prosjektarbeid med barn 0-2 år, s. 24).