Kategorier
Stjerne

Stoppunkt for refleksjon

På studiedagen 2.januar samlet vi oss for refleksjon rundt gjenklang. Sammen med hele arbeidslaget løfter vi ordet igjen. Gjenklang i møte med: barn og barn, barn og pedagoger, familiene, samfunnet, demokratiet, jorda og mangfold.

Hvilke gjenklanger vil vi gi?

Barnesyn, læringssyn og arbeidsmåter.

På stjernegruppen ser vi og reflekterer over dokumentasjonen og erfaringer vi har gjort oss i høst.

Hva har engasjert barna?

Hva er pedagogene nysgjerrig på?

Lyder som lages og skapes.

Felleskapet/laget rundt barnet er noe som opptar oss i dialogen.

Hvordan kan vi føre sammen den store helheten rundt barnet i prossessarbeidet?

Pedagogene reflekterer over

Ulike lyder

Felles erfaringer

Utforskning

Kroppens lyder

Materiale som vender barna til hverandre

Vi rydder bort materialet fra advent og iscenesetter rommet med kjente materialer fra høsten. Bilder fra høstens lyder skrives ut som en støtte for barna og pedagogene. Vi ønsker å ta «tempen» på barna før vi velger veien videre.

Kategorier
Komet Måne Mat Sol Stjerne Ugletårnet

Studiedag 2. januar

Med ordene fra Kong Harald sin nyttårstale «»det skjer noe magisk når vi lytter til hverandre» startet vi dagen i fellesskap

Stoppunkt i prosessene våre er verdifullt! Verdien av å møtes, reflektere, se, lytte, dele og være sammen er unik! Dagen i dag har vært en sånn dag.

Kategorier
Komet Måne Sol Stjerne Ugletårnet

Gjenklanger

Studiedagene 15. og 16. august

I barnehageåret vi har bak oss, har vi hatt med oss ordene poesi, estetikk og empati i arbeidet med tema trær. Disse ordene ble valgt fordi de er sentrale begreper i Reggio Emilia-filosofien og danner grunnlaget og er utgangspunktet for arbeidsmåtene og tenkemåten i filosofien. Vi var på jakt etter et ord som kunne være en støtte for oss i å arbeide med verdier og holdninger som gir barna et grunnlag til å ta kloke valg for seg selv og fremtidens verden. Ordet gjenklanger blir vårt tema neste barnehageår.

Dagen starter i barnehagen vår der vi vender blikket og tankene våre i en felles reise i barnehagens historie. Gjenklanger fra våre møter med kollegaer, barn og prosesser. En minnekiste vi kan høste fra og ta med oss inn i nye prosesser.

Vi tar med det gamle for å se det nye.

Senere på dagen reiser vi inn til byen. Blikket blir rettet opp og utover. Vi besøker Nidarosdomen, Stiftsgårdsparken, Tinghuset, Studentersamfunnet og den hvite plass. Med disse refleksjons oppgavene som utgangspunkt:

– Noe som er på vei til å forsvinne

– Noe som gir håp

– Noe som skjer nå

Siste dagen er vi i barnehagen og retter blikket mot barna, verdiene og arbeidsmåtene våre.