Kategorier
Komet

Fra fantasi til virkelighet

Fenomenet regnbuen opp ned, gav oss absolutt et øyeblikk til å minnes, men det åpnet også opp døren for så mye mer. Vi pedagoger så nemlig muligheten i barnas myldrende energi og fascinasjon for dette mystiske fenomenet. Her var det muligheter for å vasse oss i både fantasi og kreativitet.

«Regnbuemaskinen trenger en luftballong, fordi da kan man besøke hverandre, grendeskolen og skolen min» L4j

«Jeg skal gå på Vikhammerskolen, så da kan vi reise sammen opp i lufta», S5j

«Den må ha motor og spaker til å styre med» E4g

Når vi nevner ord som fantasi og virkelighet kan vi bevege oss inn på Vygoskij sin fjerde lov om fantasien sin viktige rolle.

Den fjerde loven ser sammenheng mellom disse og kaller den den krystalliserte fantasien. Den krystalliserte fantasien materialiseres i form av gjenstander og begynner å eksistere i virkelighet som oppfinnelser eller kunst eller andre former for ytringer eller eller skapelser. Når de er skapt, starter de å påvirke andre ting. Slik kan virkeligheten endres gjennom menneskets kombinatoriske fantasi. Vygotskij kaller dette den kreative aktivitetens sirkel (Vygotskij, 1995, s.25-26).

Regnbuemaskinen fortsetter å utvikle seg og blir stadig beriket med nye ideer om hvordan vi blant annet kan komme oss opp i lufta.

Et fundament har blitt laget i forkant av pedagogen, hvor skissene er til grunnlag for dette. Nå er det tilrettelagt for at vi skal jobbe sammen rundt luftballongen.