Kategorier
Komet

Gjenklanger hos hverandre

Hvilke gjenklanger sender vi til hverandre?
Hvem er jeg i møte med deg?

«Når jeg er med deg føler jeg meg trygg»
«Du gjør meg usikker»
«Jeg blir glad når jeg ser deg, du får meg til å føle meg viktig!»
«Jeg vil ikke være med deg, du er ikke snill med meg.»

La oss snakke om gruppedynamikk.
Gruppedynamikk er et sosialpsykologisk begrep knyttet til hvordan grupper fungerer. Konkret studeres hvordan medlemmene samhandler og kommuniserer med hverandre, hvordan konflikter oppstår og løses, virkningene av de forventninger gruppen stiller til den enkelte, press og forventning mot solidaritet og konformitet, og gruppens utvikling over tid (Store norske leksikon).

Å være en del av en gruppe, for eksempel i barnehagen, krever at alle er villige til å gjøre en innsats for å bygge relasjoner med hverandre.

Hvordan snakker vi til eller med hverandre?

Hvordan håndterer vi konflikter?
Hvordan støtter vi 4-åringen til å håndtere konflikter?
Hvilke forventninger stiller vi til 4 åringen?

Disse er viktige spørsmål som vi må ha med oss både i barnehagen og hjemme når vi tenker på relasjoner.

Vi mennesker er forskjellige. Heldigvis! Vi er forskjellige i måten vi agerer, reagerer, tenker, handler og forhandler. Vi trenger alle og alle trenger hverandre. Men vi trenger også å bruke tid til å forstå hverandre.

Det krever energi og være del av en gruppe av mennesker med så mange ulike, unike personligheter.
Noen får energi av å være med andre og noen tapper energi av å være med andre mennesker.
Det er mange ting å ta hensyn til.