Kategorier
Komet

Vi møter det gamle i det nye

På studiedagen sitter pedagogene rundt arbeidsbordet, fylt med visuelle inntrykk og refleksjoner fra gårdsdagens møte med byen våres.

Vi tar frem et rosa ark til idémyldring, boka vår, leksene våre, notatene våre fra tidligere prosesser og notater fra de siste studiedagene.

I planleggingsfasen vender vi nå blikket til barna, verdiene og arbeidsmåtene våre.

Vi ønsker å skape møteplasser der vi møter det nye i kombinasjon med det gamle. Møteplasser der barna kan forundre seg uten at vi skal bli opptatt av å finne et svar.

Vi tar frem materialet som stod sentralt fra de tidligere prosessene. Vi plasserer materialet i et nytt rom og med et nytt design. Kanskje kan dette vekke frem noen følelser i oss? Kan vi møte stunder hvor vi har møtt motstand? Materialet vil gi oss muligheten til å minnes tilbake på øyeblikk de gav oss. Hvordan vil samtalene rundt det gamle kjente være?