Kategorier
Komet Måne Sol Stjerne Ugletårnet

Gjenklanger

Studiedagene 15. og 16. august

I barnehageåret vi har bak oss, har vi hatt med oss ordene poesi, estetikk og empati i arbeidet med tema trær. Disse ordene ble valgt fordi de er sentrale begreper i Reggio Emilia-filosofien og danner grunnlaget og er utgangspunktet for arbeidsmåtene og tenkemåten i filosofien. Vi var på jakt etter et ord som kunne være en støtte for oss i å arbeide med verdier og holdninger som gir barna et grunnlag til å ta kloke valg for seg selv og fremtidens verden. Ordet gjenklanger blir vårt tema neste barnehageår.

Dagen starter i barnehagen vår der vi vender blikket og tankene våre i en felles reise i barnehagens historie. Gjenklanger fra våre møter med kollegaer, barn og prosesser. En minnekiste vi kan høste fra og ta med oss inn i nye prosesser.

Vi tar med det gamle for å se det nye.

Senere på dagen reiser vi inn til byen. Blikket blir rettet opp og utover. Vi besøker Nidarosdomen, Stiftsgårdsparken, Tinghuset, Studentersamfunnet og den hvite plass. Med disse refleksjons oppgavene som utgangspunkt:

– Noe som er på vei til å forsvinne

– Noe som gir håp

– Noe som skjer nå

Siste dagen er vi i barnehagen og retter blikket mot barna, verdiene og arbeidsmåtene våre.