Kategorier
Planetringen Barnehage

Nye tipier

De nye tipiene utforskes av barna på Stjerne. Tusen takk til dugnadsgjengen.