Kategorier
Planetringen Barnehage

Nytt materiale

Nye trillebårer er kjøpt inn. De ble raskt observert og tatt i bruk. Men hvordan kan de brukes? Er det greit å sitte i de? Vi snakker litt om hva som kan skje dersom vi sitter i dem. At vi må ta vare på de nye trillebårene. Det er viktig for oss å jobbe med respekt for materiale allerede fra de begynner i barnehagen. Vise materiale verdighet, lære å ta vare på det vi har, for at det skal være hyggelig og inspirerende for den neste som ønsker å leke med det.


De første markene er oppdaget og får lov til å sitte på i trillebåren. Ivrig vises det fram det han har funnet. «SE!» sier han og tar på den sprellende marken.