Kategorier
Sol

Veien mot karneval

Før vi starter prosessen med karnevalsforberedelser er det naturlig å se tilbake på hva vi har holdt på med gjennom høsten og vinteren. «Treet vårt» har vært med oss siden august og i dokumentasjon ser vi at treet har vært sentralt for oss. Vi velger å hente fram filmer og bilder av prosessen med treet og ta et tilbakeblikk sammen med barna. Hva er det med treet som har vakt interesse hos barna? Treet i seg selv? Bladene? Greinene? Barken? Hvorfor har treet blitt så viktig for oss? Er det fellesskapet vi opplevde da vi hentet inn treet?