Kategorier
Komet Måne Planetringen Barnehage Sol Stjerne Ugletårnet

Høstmartna 2024 personalmøte

Forberedelsene er i gang mot høstmartna 2024. På personalmøte ble vi delt inn i grupper på tvers av de daglig gruppene. Vi har samlet sammen alt vi har arbeidet med de to siste månedene, dette dannet utgangspunktet for oppdraget denne kvelden.

GRUPPEOPPGAVE I KVELD

Vi skal i lag tenke og jobbe med hjernen og hendene.
Vi har jo et mål langt frem – vi kan kalle det et målbilde og martnas dagen vår.
Å starte med martnas dagen og hvordan vi ser for oss den, er en del av oppgaven i kveld.
I papp og papir skal dere skape og forme sånn som dere ser for dere at martnas dagen er. Dette krever en del refleksjoner og valg mellom dere. I tillegg skal dere formulere hensikten, og hva dette skal være for oss. Dere skal også ha med 4 ord som skal følge oss i prosessene fremover. Dette skal stilles ut oppe på arbeidsrommet.

Velkommen inn med dine tanker.

Det er så fint og berikende når vi deler i lag på denne måten. Bevegelser skapes og vi samles mot et målbilde som vi ser i horisonten.

Har prøvd å samle sammen alt vi har jobbet med de to siste månedene, i forhold til høstmartan.
Dette blir vårt utgangspunkt for arbeide i kveld og hvordan vi strukturer prosessene frem mot høstmartnas – dagen.