Kategorier
Ugletårnet

En by

Et stort område med mange hus

Mange mennesker

Mange gamle biler

Mange dører

Mange vindu

Bilvei og trafikklys

Fortau

En butikk og en kafé sånn at vi kan ha det hyggelig.

Barna i Ugletårnet snakker sammen om hva en by er og hva som fins i en by, og hva som fins på vårt sted, Vikhammer og Vikhammeråsen. Barna har mange erfaringer og historier de vil dele. De fleste historiene er veldig lokale og handler om eget nabolag

Hvordan får man en by til å henge sammen?

Hva skal være i mellom?

Hva bygger sammen en by?

Vi må ha veier, rundkjøringer, motorveier og snarveier! Parkeringsplasser må vi også ha, og garasjer, brannstasjon, flytårn, og flyplass.

«Vi har bygd sammen byen, vi!»