Kategorier
Komet

Karneval

Dato for karnevalet står i inngangspartiet. Nøye skrevet av to av kometbarna. I tiden fremover kommer vi til å ha fokus på forberedelser til denne dagen.

Utganspunktet for Kometgruppa er « treet som lå/falt/datt « som vi har fulgt fra sommer, gjennom høsten og til vinteren. Her kan det dukke opp flere mulige veier videre.

Tre av barna sier de skal være de grønne konglene. Møtet med de grønne konglene er en av opplevelsene i prosessen pedagogene også har pratet om. En overraskelse, de hadde aldri sett grønne kongler før, de ville ta med seg de grønne konglene tilbake og de luktet som honning. Dette ble et empatisk møte der vi opplevde at vi kom nærmere treet, og ble både mer nysgjerrige på det og forsto det bedre på en gang.

Felles opplevelser og erfaringer vi har i minnekista, som alle i gruppa vet om, husker og har fortellinger fra er viktige for fellesskapet i gruppa. Det er dette vi vil vise frem i våre kostymer i paradetoget i barnehagen.

En nøytral base som løfter frem barnas uttrykk i selvlagde kostymer er det hjemmet kan bidra med.