Kategorier
Måne

Forberedelser til karneval

Mange av oss har erfaring med karneval. Det er kanskje aller mest forbundet med kostymer. Når vi samtaler med barna på månegruppa får vi en opplevelse av at de  ikke husker mye fra fjorårets karneval. Det er kanskje naturlig?

Over flere år har vi jobbet i en prosess mot karneval, progresjon utifra alder som resten av året.

Karnevalsdagen på vår barnehage er opptog fra hver gruppe, lek, aktiviteter, musikk og servering av mat & drikke.

Barna har de siste dagene sirklet rundt på naturrommet når vi har tilrettelagt for papir. Vi opplever at 3 åringen er «klar» til å gripe nye impulser med papir.

IMAGE.JPG

Å bekrefte barns kreative bruk av materialet tror vi gjør noe med troen på sin egen ide.

En gutt har vært opptatt av og har lekt robot over tid. Et eggbrett gir ideen om robot.

IMG_0132.JPG
IMG_0140.JPG

En  jente ser andre muligheter i arbeidet, hun er ikke opptatt av å finne en rolle men uttrykk seg kreativt gjennom materiale.

IMG_0156.JPG
IMG_0161.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_0169.JPG

Det tredje barnet i rommet studerer  materiale, kommer med forslag til de som jobber med kostyme.

Alle bidrar utifra hva de syns et interessant der og da.

I arbeidet med kostymene gjennom materialet papir kommer barna’s personlighet  frem.

Vi ønsker at barna skal ha mulighet til å påvirke og vi vil anerkjenne ulike initiativer.

Hva som er barna’s intensjon er vanskelig å vite. Materialet papir’s muligheter eller å skape kostymet?

IMAGE.JPG

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

                                                     

Rammeplan