Kategorier
Stjerne

Måltid

Ettåringene spiser måltidene sammen med vennene sine på Stjerne.

Noe er de vant til fra før, og noe er nye erfaringer de lærer sammen i barnehagen.

Vi sitter sammen som en gruppe rundt bordet.

Til brødmåltid forsyner de seg selv.

Varmmat spiser de med skje og fingre. Øver på å spise med skje og får til å spise selv.

«Vi skal ha tiltro til at barnet vil og kan klare selv». Planetringen barnehage- Boka vår.