Kategorier
Stjerne

Sammen igjen

Alle har hatt påskeferie med familiene sine. Nye opplevelser, nærhet, annet tempo, høytidens impulser er fint for alle. Tilbake i barnehagen kjenner vi på at stemningen i rommet er god, det er fint å møtes igjen. Det er en ny ro over leken og i møtene oss imellom. Vi er ladet med familiens nærhet. Samtalen og leken blir rikere med annet påfyll og gjensynsgleden er stor. Den gode vekslingen mellom hverdag og ferie, mellom å være i en gruppe med jevnaldrende og å være med familien gir oss en nødvendig god balanse.