Kategorier
Ugletårnet

Hvordan tegner vi livet til en kongle?

Etter øyeblikket på tur (se blogginnlegg: https://planetringenbarnehage.no/ugletarnet/hvordan-starter-livet-til-en-kongle/2023/ «Hvordan starter livet til en kongle?»), snakket vi i gruppa om hvordan vi kan gjenskape vår erfaring med livet til kongler i Ugletårnet. Hvordan starter livet til en kongle og hvordan tegner vi det? Barna hadde lyst til å tegne en kvist som har kongler som er nyfødt og et kvist med kongler som er voksen, akkurat som kvistene de hadde funnet på tur.

En voksen legger til rette for en tegnestund med blyanter, tusjer, kongler og ark. Pedagogen og barna ser tilbake på bildene de tok når vi var på tur. De støtter hverandre i tegneprosessen og har en samtale om forskjellen mellom en nyfødt og en voksen kongle. De deler med hverandre kunnskap de har om kongler og trær.

Når pedagoger legge til rette for aktiviteter i prosessen, setter de noen rammer. Pedagogen bestemte farger på tusjer og blyanter på forhånd og pedagogen skapte stemning med kongler, kvister med kongler og bilder fra turen. Når vi setter de rette rammene rundt aktiviteter, skaper vi muligheter for barna til å utdype og dele erfaringer de har. Materialer barna møter har en stor innvirkning på hva slags erfaringer barna deler med hverandre.