Kategorier
Komet

Papirflyets status

Papirfly vekker ulik tanker, følelser og erfaringer hos oss pedagoger. Hos barna opplever vi at papirfly er spennende og morsomt.

Vi har reflektert over hvilke tanker og erfaringer som dukker opp hos oss pedagoger:

Uro, kaos, kanskje litt meningsløs leik som blir individuell, ja, vi har kanskje ikke de gode erfaringene eller tankene rundt papirflyet.

Hvorfor er det sånn?

Hvordan kan vi snu vår negativitet?

Hvorfor blir for eksempel et papirtre eller ei papirstjerne «godtatt» hos oss pedagoger og ikke papirfly?

Må vi ha rammer for å snu og eventuelt hvilke rammer må til for at papirflyene skal få en annen status?

Når vi tar med oss dette til refleksjon med den hensikt å snu vårt syn på papirflyet, starter vi en prosess med å godta det som noe meningsfylt, noe som kan skapefellesskap i gruppa, noe som er spennende og noe som kan bli til en prosess hos Kometgruppa. Og når vi setter rammer, kan det skje noe magisk.